ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 88777
Page Views 121888
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ต.ค. 58 ถึง 16 ต.ค. 58 รับสมัคร กรรมการสหกรณ์ แทนกรรมการที่หมดวาระ

เรื่อง ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24


เปิดวันรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558

1.กรรมการกลาง จำนวน 3 คน

2.กรรมการหน่วยๆละ 1 คน จำนวน 5 หน่วย 
(สสจ.มห. , อ.เมือง , อ.ดงหลวง ,อ.นิคมฯ , อ.หนองสูง )

**เนื่องจากคณะกรรมการชุดที่ 23 บางท่านได้ทำงานครบวาระ 2 ปี**

05 พ.ย. 58 ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์
10 พ.ย. 58 ประชุมกรรมการสหกรณ์ ครั้งที่1/2559
05 เม.ย. 59 ประชุมกก.สหกรณ์ประจำเดือนเมษายน
04 พ.ค. 59 ประชุมกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ประชุมกรรมการสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1 สสจ.มุกดาหาร เวลา 13.00 น.
06 ก.ย. 59 ประชุมกก.สอ.
26 ก.ย. 59 ประชุมกกต.
วันที่ 26 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุม คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 25 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
05 ต.ค. 59 ประชุมกรรมการสหกรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุม 1 สสจ.มุกดาหาร
08 พ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/60
 - เพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่งหน้าที่
 - เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ปจด. พย. 2559
06 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/60 ประจำเดือน ธันวาคม
19 ธ.ค. 59 ถึง 20 ธ.ค. 59 พิจารณาเงินกู้ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
21 ธ.ค. 59 จ่ายเงินกู้ระหว่างเดือน ธันวาคม 59
27 ธ.ค. 59 ปิดรับสัญญาเงินกู้ประจำเดือน ธันวาคม 59
รอบการจ่ายเงินกู้ เดือน มกราคม 2560
05 ม.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 25 ครั้งที่ 3/60 ประจำเดือน มกราคม 2559
07 มิ.ย. 60 จ่ายเงินกู้ประจำเดือน มิถุนายน 2560
09 มิ.ย. 60 ปิดรับสัญญาเงินกู้ระหว่างเดือน มิถุนายน 60
20 มิ.ย. 60 จ่ายเงินกู้ระหว่างเดือน มิถุนายน 60
06 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือน กม.ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/ 60 สหกรณ์ฯ
พิจารณาเงินกู้สามัญ ปกติ ประจำเดือน กย. 60 จำนวน 13 ราย
พิจารณาเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ ประจำเดือน กย. 60 จำนวน 4 ราย
07 ก.ย. 60 จ่ายเงินกู้สามัญ ประจำเดือน กย. ตามมติคณะกรรมการอนุมัติ
14 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 พิจารณาเงินกู้สามัญ ระหว่างเดือน กย. 60
  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร