ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 88779
Page Views 121890
ทำเนียบผู้บริหาร
นายวีรศักดิ์ จักรสาร

  • เกิดเมื่อ 25 เมษายน 2503
  • ตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ 
  • ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2559 - ถึงปัจจุบัน

นายวิชัย กุลศรีวนรัตน์

  •  เกิดเมื่อ 9 กรกฏาคม  2503
  •  ตำแหน่ง ประธานกรรมการสหกรณ์
  •  ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557 - 30 ตุลาคม 2559

นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย์

  • เกิดเมื่อ 22 ตุลาคม  2503
  • ตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
  • ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 -  30 ตุลาคม  2557

  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร