ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 80821
Page Views 111913
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสธท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 592
ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสธท. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 86
แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉินมีคนค้ำ 1 แสนบาทขึ้นไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.36 KB 102
แบบฟอร์มกู้ฉุกเฉินมีคนค้ำ 1 แสนบาทขึ้นไป.doc Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 143
แบบฟอร์กู้ฉุกเฉินไม่มีคนค้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 102
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
แบบฟอร์มใบสมัครสส.ชสอ.ปี2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 339.83 KB 558
แบบฟอร์มคำขอรับสวัสดิการต่างๆ
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 97
แบบฟอร์มสวัสดิการคนโสด ไม่มีบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 118
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสหกรณ์สหกรณ์
ใบเปลี่ยนแปลงการส่งหนี้ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 83
แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ ทั่วไปและสมทบ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 129
แบบฟอร์มเพิ่มหุ้น-ลดหุ้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.03 KB 130
ระเบียบว่าด้วยหุ้นสหกรณ์
ระเบียบการถือหุ้นสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 106
ประกาศสหกรณ์
ประกาศอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 104
ใบสมัคร กสธท.เริ่มใช้ 1 ธ.ค. 60
กสธท. เริ่ม 1 ธันวาคม. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.94 KB 102
ใบรับรองแพทย์ กสธท.เริ่มใช้ 1ธ.ค. 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.99 KB 29
ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ.
ใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ. Unkown Document ขนาดไฟล์ 50.26 KB 6
  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร