ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 88787
Page Views 121898
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าว ผู้สมัครหน่วยประสานงาน กสธท. ให้ช่วยคัดกรองการสมัคร (อ่าน 285) 10 ธ.ค. 59
แจ้งข่าว ผู้สมัครหน่วยประสานงาน สสธท. ให้ช่วยคัดกรองผู้สมัคร (อ่าน 264) 10 ธ.ค. 59
ประกาศ กสธท. เรื่องแจ้งการเรียกเก็บเงินสวัสดิการกองทุนเพิ่มจากสมาชิกเพิ่มเพื่อชำระประกันปี 2560 (อ่าน 342) 17 พ.ย. 59
ประกาศ สสธท. เรื่องการแจ้งการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสำหรับสมาชิก รายเก่า ปี 2560 (อ่าน 310) 17 พ.ย. 59
ประกาศ สส.ชสอ. 14/2559 กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ศพ (อ่าน 306) 30 ก.ย. 59
ประกาศ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบที่ 12/2559 : 1-31 ตุลาคม 2559 (อ่าน 314) 30 ก.ย. 59
ประกาศ สส.ชสอ.แจ้งยอดเรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2560 (อ่าน 275) 30 ก.ย. 59
ประกาศ สสธท. เรื่องกำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (อ่าน 269) 29 ก.ย. 59
แจ้งข่าวการเปิดรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. , สส.ชสอ.และ กสสทธ (อ่าน 582) 17 พ.ย. 59
กิจกรรมสรรหาสมาชิกต้นแบบ (อ่าน 337) 14 ก.ย. 59
นายวิชัย กุลศรีวนรัตน์ ประธาน สอ.สสจ.มุกดาหารจำกัด รับการเยี่ยมจาก สอ.พนักงานการบินไทยจำกัด เมื่อวัน (อ่าน 375) 23 ส.ค. 59
มอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เห็นแก่กรรม (อ่าน 295) 23 ส.ค. 59
กิจกรรมสรรหาสมาชิกต้นแบบ (อ่าน 331) 04 พ.ค. 59
กิจกรรมทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ (อ่าน 340) 04 พ.ค. 59
มอบเงินสงเคราะห์ (อ่าน 309) 04 พ.ค. 59
สารจากท่านประธานเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2559 (อ่าน 382) 29 ธ.ค. 58
การเสียชีวิตสมาชิกหน่วยคำชะอี (อ่าน 474) 30 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 (อ่าน 423) 09 ก.ย. 58
การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจำกัด วันที่ 7 กย. 2558 (อ่าน 487) 09 ก.ย. 58
จดหมายข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘ (อ่าน 514) 18 ส.ค. 58
ข่าวสารสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 539) 10 เม.ย. 58
สารจากท่านประธานสหกรณ์ (อ่าน 572) 07 เม.ย. 58
เรื่องจากการประชุมกรรมการสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 (อ่าน 511) 07 เม.ย. 58

  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร