ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 07/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 78432
Page Views 108585
คณะผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์

นายวสันต์ อุคำมีทรัพย์ทวี
รองประธานกรรมการ

นายโชคทวี วังคะฮาต
รองประธานกรรมการ

นายแพทย์ไอศวรรย์ รักชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม
กรรมการและเหรัญญิก

นายไพโรจน์ ศรีนอก
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายอนุชิต รัตนวงค์
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้

นายบุญมี หิมะคุณ
กรรมการและคณะกรรมการเงินกู้

นายพิสิทธิ์ ยืนยั่ง
กรรมการและคณะกรรมการเงินกู้

นายแมน เชี่ยวชาญ
กรรมการและคณะกรรมการเงินกู้

นายสมพร ถาวร
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายทัคคนา สุวรรณไตรย์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ วังคะฮาต
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวรเนตร เมืองโคตร
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร