ผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2015
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 88784
Page Views 121895
คณะผู้บริหาร

นายวีรศักดิ์ จักรสาร
ประธานกรรมการสหกรณ์

นายโชคทวี วังคะฮาต
รองประธานกรรมการ

นายแพทย์ไอศวรรย์ รักชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม
กรรมการและเหรัญญิก

นายไพโรจน์ ศรีนอก
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายพิสิทธิ์ ยืนยั่ง
กรรมการและคณะกรรมการเงินกู้

นายทัคคนา สุวรรณไตรย์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวรเนตร เมืองโคตร
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
  ชื่อบัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
  เลขที่บัญชี: 420-1-27931-6   
ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร